Comuna Dumbravita-Maramures - articole botos marcela din chechis

  BOTOS MARCELA

  Chechis

  Numar articole - 1

   

   

  Prezentul articol are ca punct de plecare numele din satul Chechiş. El caută să confere cât mai concis date referitoare la antroponimia consatenilor mei, date necercetate până la ora actuală.                        

   

  Bibliografia acestui articol conţine în marea lui majoritate studii şi articole de onomastică din revistele de specialitate. Ca metodă de culegere a materialului, am  avut în vedere îmbinarea anchetei directe, pe teren prin intermediul unui chestionar antroponimic, care are rolul să surprindă variabilele onomastice reprezentative, cu extragerea unor date necesare din arhivele Primăriei comunei Dumbrăviţa şi registrul parohial al preotului din satul Chechiş.


  Perioada cercetată este cuprinsă între anii 1970-2010, însă, pentru a surprinde cu o exactitate mai mare variabilele onomastice,  am recurs la studierea pe două etape şi anume: 1970-1989, perioada de dinainte de revoluţie şi 1990-2010, perioada de după revoluţie.


  Conform Enciclopediei limbii române (2001: 383, 384): ,, Primele forme ereditare ale numelui unic, care va funcţiona ca nume de familie, sunt menţionate în Transilvania la mijlocul secolului 14 (anul 1349), iar primele supranume patronimice (inclusiv cele derivate cu sufixul – escu) sunt consemnate în secolul 14 in Ţara Românească (1387 : Dimitrie Dăbăcescul din Dăbăceşti)’’. În  Sobornicescul hrisov din 1785 emis de Alexandru Mavrocordat în Moldova şi în Codica civilă a Moldovii (a domnitorului Scarlat Callimachi din 1817), apar primele dispoziţi legale asupra folosirii numelui de familie.


  În această privinţă Alexandru Graur afirma că: ,,la început numele de familie s-au creat spontan: după nobili, au început şi burghezi să poarte nume de familie, apoi şi ţăranii; iar aceste nume s-au format oarecum la voia întâmplării, folosindu-se numele tatălui, numele localităţii de origine, o poreclă, un nume de meserie etc., apoi în diverse ţări şi la diverse date şi, de asemenea, chiar în aceeaşi ţară pentru diversele naţionalităţi, se stabileşte prin lege obligativitatea unui nume de familie care trebuie să fie purtat din tată în fiu’’ .

   

  Tot acesta afirmă că prima lege a numelui datează din anul 1895 ,,dar ea nu a devenit cu adevărat aplicată la ţară decât după eliberarea patriei noastre. Aceasta înseamnă că mulţi oameni, în secolele trecute, iar la ţară şi în secolul nostru, au putut, când au vrut să-şi schimbe numele de familie, singura condiţie fiind aceea ca semenii lor să o accepte tacit’’ .


  Fiecare persoană deţine un nume care îi conferă identitate şi îl deosebeşte de ceilalţi, totodată îl reprezintă ca fiinţă umană şi socială.
  Prin nume de familie, Domniţa Tomescu înţelege două aspecte:

  1. nume de persoană individual primit în virtutea apartenenţei la o familie sau prin înrudire directă sau indirectă;

  2. nume colectiv al unor persoane între care există relaţii de rudenie directă sau indirectă (2010: 10).

   N. A. Constantinescu în Dicţionar onomastic românesc (1963: X- XI) afirmă că există în dezvoltarea antroponimiei câteva faze:
  Prima fază are loc în epoca de formare a poporului şi a limbii române, ca şi cele menţionate de inscripţiile aflate în provinciile dunărene romanizate, precum şi nume de sfinţi/în special ale martirilor creştini din acea regiune: Barbu, Nicoară, Paul.
  A doua fază începe după aşezarea slavilor în Dacia şi în cele două Moesii, toponimia slavă transmiţând numeroase nume de persoane ca: Bogdan, Radu, Vlad.


  Ultima fază consemnată de autor este cea modernă, fază în care influenţa cea mai mare o are istoria română sub influenţa Şcolii Ardelene şi a Bisericii Catolice, după care autorul menţionează că urmează un val de nume ,,exotice’’, aduse de modă în decursul epocii capitaliste.


  Pe la jumătatea secolului al XIX-lea şi în secolul  XX, antroponimia românească a evoluat: au fost preluate nume din franceză, italiană, spaniolă, un rol important avându-l moda, prin acceptarea de către clasele sociale dominante a numelor străine. În toate epocile moda a jucat un rol important în acceptarea ori neacceptarea de către clasele dominante a numelor de persoane.                                              

  Numele de familie au o importanţă majoră atât în ceea ce priveşte istoricul unui popor, cât şi în ceea ce priveşte cultura lor: ,,Numele de familie transmis în general de secole prezintă un mare interes psihologic şi social, întrucât poartă, prin forma şi conţinutul lor, imaginea şi amprenta trecutului istoric al populaţiei aşezărilor noastre. Ereditatea numelui a fost asigurată din moment ce oficialitatea a recunoscut dreptul de moştenire a unei proprietăţi familiale’’ .


  O comparaţie între numele de familie şi porecle face V. K. Ciceagov care consideră numele un prenume de neam, particularitatea lui constând în aceea că el ,,este colectiv, aparţine nu numai unui singur om, ci câtorva membri ai aceleaşi familii. De la taţi el poate trece la copii, de la soţi la soţii. Aproape niciodată nu conţine în sine semnele care ar fi descris unele sau alte trăsături comune tuturor membrilor neamului dat’’. ,,Dar poreclele sunt chiar invers: oarecum desemnează un om dat, un singular cu trăsăturile lui distinctive, care-i aparţin numai lui personal’’ .


  Referitor la numele de familie din Maramureş, Alexandru Filipaşcu afirmă că la început oamenii nu aveau decât nume de botez, pentru deosebirea între ei mai adăgau numele unuia dintre părinţi ori ocupaţia lor: ,,aşa cum se întâmplă şi azi, când maramureşenii nu întrebuinţează numele de familie decât în acte de identitate şi în faţa autorităţilor publice’’ .


  Pentru antropologia Maramureşului cea mai veche sursă o constituie cea a lui Ioan Mihalyi din Apşa,  Diplome maramureşene din secolele XIV şi XV . Cele şaizeci şi nouă de diplome (6 ianuarie 1300 – 2 septembrie 1393 ) conţin antroponime ce vizează nobilii, persoane importante, clerici ai administraţiei, demnitari.


  Ştefan Vişovan consideră că numele de familie din Maramureş ,,se prezintă ca nişte mecanisme antroponimice bine închegate, dar bogate şi diversificate, care, împreună cu celelalte componenete ale sistemului de denominaţie personală îşi îndeplinesc în bune condiţii funcţia socială în vederea careia au fost create: aceea de identificare şi individualizare a persoanelor din arealul căruia îi sunt circumscrise’’ .


  Revenind la zona studiată, satul Chechiş şi perioada cercetată 1970–1989 şi 1990-2010, referitor la numele de familie se poate observa că locuitorii acestui sat au fost destul de conservatori în ceea ce priveşte numele de familie, majoritatea căsătoriilor înainte de revoluţie având loc între persoanele din sat.


  Printre cele mai predominante nume de familie din satul Chechiş se numără: Bob, Bondre, Borcuti, Botoş, Cozma, Ignat, Onisim, Pop, Rus.


  Observaţiile făcute în urma statisticilor arată faptul că numele de familie Ignat este cel care a rezistat cel mai bine in decursul anilor 1970-2010, însă între anii 1981-1987 se remarcă o ,,pauză’’ a apariţiei acestuia.


  Important de menţionat este şi faptul că pe lângă numele enumerate mai sus, după revoluţie apar nume noi de familie rezultate din urma căsătoriilor cu bărbaţi din alte zone, printre acestea se numără: Duciuc, Nan, Kotocz, Trenişan, Dancoş.


  În ceea ce priveşte etnia locuitorilor din satul Chechiş, se poate observa faptul că, de-a lungul timpului, ţiganii au fost excluşi, îndepărtaţi din sat, nepermiţându-li-se să locuiască în sat, insă, începând cu anul 2006, unii dintre locuitorii Chechişului au început să aducă copii din centrele de plasament. În anul 2006 sunt înregistraţi în registrul parohial cinci băieţi (de origine ţigănească) cu numele de familie Martocean, în dreptul rubricii părinţilor, fiind notat doar numele mamei, naşi devenindu-le cei în grja cărora se află.


  Referitor la structura numelor de familie din acest sat se poate observa că nu există nume duble, numărul numelor de familie mai ales înainte de revoluţie, este restrâns numeric, foarte multe dintre ele repetându-se, Cetăţenii, pentru a se deosebi între ei, au fost nevoiţi să recurgă la porecle.


  O evoluţie frumoasă au avut şi numele de familie: Pante, Pop, Marc, Donca, Bondre până în jurul anului 2000, după care se observă o dispariţie a acestora. Interesant este şi faptul că în multe cazuri o întreagă ,,uliţă’’, adică locuitorii ei deţin acelaşi nume de familie având un strămoş comun.


  După cum se poate observa, unele nume apar aproape în fiecare an, cu o frecvenţă din ce în ce mai mare, însă în perioade de timp diferite: numele de familie Pop are o frecvenţă mare între anii 1976-986; numele de familie Rus  între anii 1970- 1980; numele de familie Onisim între anii 1975-1994; Cupar între anii 1976-1991; Cozma între anii 1970-1991; În opoziţie, însă există şi nume de familie izolate, care apar o singură dată, nume de familie ca: Dancoş, Ghilvaci, Kotocz, Sâncean, Zupsek, acestea provin din urma căsătoriilor recente cu bărbaţi din alte zone.                                 

  Pentru a susţine cele afirmate mai sus, vom prezenta un tablou ilustrativ cu numele de familie din satul Chechiş şi frecvenţa cu care acestea apar:

   

  Tabel 1. Frecvenţa cu care numele de familie apar între anii 1970-1980

   


  Frecvenţa cu care apar între anii 1970-1980

  1970

  1971

  1972

  1973

  1974

  1975

  1976

  1977

  1978

  1979

  1980

  Balaj

  1

  1

  Bela

  1

  1

  Bizo

  1

  Bob

  2

  2

  1

  1

  1

  2

  1

  Bondre

  1

  1

  1

  2

  1

  1

  Borcuti

  1

  1

  1

  1

  1

  Botoş

  1

  1

  Breban

  1

  Bud

  1

  1

  Ciceu

  1

  1

  1

  1

  1

  Câmpean

  1

  Cozma

  2

  1

  2

  1

  1

  1

  1

  1

  Cupar

  2

  1

  1

  1

  1

  Cureu

  1

  Donca

  1

  3

  1

  2

  1

  1

  Dobrican

  2

  1

  Fane

  1

  1

  1

  1

  Farcaş

  1

  Gaje

  1

  Gălătuş

  1

  2

  Gherghel

  1

  1

  Ignat

  2

  4

  1

  3

  1

  1

  2

  1

  Lenghel

  1

  Leschian

  1

  Lupuţ

  1

  1

  Macarie

  1

  1

  Marc

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  Maur

  1

  1

  Mociran

  1

  1

  1

   

   

  Moje

  1

  1

  Morar

  1

  1

  1

  Onisim

  1

  1

  1

  Pante

  2

  2

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  Pavel

  1

  1

  1

  Petrişan

  1

  1

  1

  1

  Pop

  1

  3

  1

  1

  1

  2

  Rad

  1

  1

  Sabo

  2

  1

  1

  1

  Solomon

  1

  Tămaş

  1

  Trif

  1

  Zete

  1

  1

  1

  Zoicaş

  1

  1

   

   

  Tabel 2. Frecvenţa cu care numele de familie apar între anii 1981-1990

   


  Frecvenţa cu care apar între anii 1981-1990

  1981

  1982

  1983

  1984

  1985

  1986

  1987

  1988

  1989

  1990

  Babici

  1

  1

  Balaj

  1

  1

  Balaş

  2

  Bizo

  1

  Bob

  2

  1

  1

  2

  Bondre

  1

  1

  2

  2

  1

  1

  Borcuti

  1

  1

  1

  2

  3

  1

  1

  Botoş

  2

  1

  1

  Bud

  1

  1

  1

  1

  1

  Câmpean

  1

  1

  Conţ

  1

  Cozma

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  Cupar

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  Cureu

  1

  1

  Donca

  1

  Dobrican

  1

  1

  Farcaş

  1

  Gaje

  1

   

   

  Ghilvaci

  1

  Ignat

  1

  Lăcătuş

  1

  1

  Lupuţ

  1

  Macarie

  1

  Marc

  1

  1

  1

  Marchiş

  1

  Maur

  1

  1

  1

  1

  Mureşan

  1

  1

  Necrici

  1

  Onisim

  1

  1

  1

  2

  1

  Pante

  1

  2

  1

  Pavel

  1

  1

  Pop

  1

  2

  1

  1

  1

  1

  1

  Rad

  1

  Robu

  1

  Rogojan

  1

  Rus

  1

  1

  Sabo

  1

  1

  1

  1

  Taloş

  1

  1

  Zete

  1

   

  Tabel 3. Frecvenţa cu care numele de familie apar între anii 1991-2000

   


  Frecvenţa cu care apar între anii 1991-2000

  1991

  1992

  1993

  1994

  1995

  1996

  1997

  1998

  1999

  2000

  Babici

  1

  Balaj

  1

  Blaga

  1

  1

  Bob

  1

  Bondre

  1

  Borcuti

  1

  1

  Botoş

  1

  Breban

  2

  1

  Bud

  2

  1

  Ciceu

  Conţ

  1

  1

  Cozma

  1

  2

  Cupar

  1

  Curac

  1

  1

  Dancoş

  1

  Dărabă

  1

  Donca

  1

  1

  1

  Dobrican

  2

  Duciuc

  1

   

  Dunca

  1

  Dumitrescu

  1

  Fabian

  1

  Fane

  1

  Gălătuş

  1

  Gherghel

  1

  1

  Hoban

  1

  Hotea

  1

  Ignat

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  Istrate

  1

  Kotocz

  1

  Lenghel

  1

  1

  Man

  1

  Marc

  1

  1

  1

  Mociran

  1

  Moje

  1

  Morar

  1

  1

  Mureşan

  1

  Nicoară

  1

  1

  Onisim

  1

  2

  1

  Pante

  1

  1

  1

  Pavel

  1

  Petruş

  1

  Petrişan

  1

  Pop

  2

  1

  1

  1

  Pricop

  1

  1

   

   

  Rus

  1

  1

  Sabo

  1

  1

  Solomon

  1

  Tarbă

  1

  1

  Teodorescu

  1

  Trif

  1

  Zete

  1

  Zetea

  1

                                                                                                                                                                                                                                 

  Propunator:                                Botos Marcela

   

   

  Tabel 4. Frecvenţa cu care numele de familie apar între anii 2001-2010

   


  Frecvenţa cu care apar între anii 2001-2010

  2001

  2002

  2003

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  Bob

  1

  Bondre

  1

  Borcuti

  1

  1

  1

  2

  Breban

  1

  1

  Bud

  1

  Chînţa

  1

  Ciceu

  1

  Ciocotişan

  1

  Câmpean

  3

  1

  Covaci

  1

  Cozac

  1

  1

  Cozma

  1

  1

  Cupar

  1

  Donca

  2

  Ignat

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  Istrate

  1

  Lazăr

  1

  1

  1

  Leschian

  1

  Lupan

  1

  Marc

  1

  Martocean

  5

  Mociran

  1

  1

  1

  1

   

   

  Mureşan

  1

  1

  Nan

  1

  Onisim

  1

  1

  Pavel

  1

  Paşca

  1

  Petrovan

  1

  Rad

  1

  Robu

  1

  Rus

  1

  1

  Trenişan

  1

  1

  Zete

  1

  Zetea

  1

  1

  Zupsek

  1

  1

   

   


  Alexandru Graur, Nume de persoane, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1965, p. 73.

  Idem, p. 96.

  Viorica Goicu, Nume de familie ale românilor din Ungaria, în ,,Limba  română’’ , XLVII, 1- 2, 1998, p. 68.

  V. K. Ciceagov, Iz istorii russkih imen, otcestv I familii, Ucipedghiz, 1959, p. 5.

  Alexandru Filipaşcu, Istoria Maramureşului, Bucureşti, 1940, p. 70.

  Ştefan Vişovan, Studii şi articole de onomastică, Baia Mare, Editura Universităţii de Nord, 2007, p. 115.

   

  Comentarii facebook