Comuna Dumbravita-Maramures - rus - preotul greco catolic muresan daniel

  PAROHIA RUS - SINDRESTI

  Preotul comunitatii greco catolice

  Muresan Daniel

  Vasile Barsan

   

   

  Preotul greco catolic al bisericii din Sindresti este Muresan Daniel nascut in 1955 in Baia Mare, paroh greco catolic in Rus si in Sindresti din 06.08.1990.
  Dupa absolvirea liceului in Baia Mare a studiat matematica la Univ. Bucuresti timp de 2 ani, apoi a urmat si absolvit Facultatea de Mecanica din Cluj, iar in 1989 a absolvit Cursul Postuniversitar in Bucuresti.


  A studiat Teologia, mai intai in clandestinitate la Cluj, apoi in campusul austriac al Univ.Franciscane Stenbenville (Ohio) in 1992 si 1993, dupa care a absolvit Institutul teologic Dr Alexandru Rusu.


  A reprezentat Episcopia Romana Unita de Maramures la Conferinta Religioasa Leadershep in the Modern Society in Ierusalim, 1994.
  A participat ca observator din partea bisericii catolice la intalnirea anuala anglicano ortodo
  x

   


   

  Scrierile părintelui Vasile Bârsan-monografia satului Rus - articol preluat din graiul.ro

   

   

  fotografie preluata din graiul.ro si care reprezinta coperta cartii scrierilor parintelui Vasile Barsan

   

  La Editura "Zestrea" Baia Mare, 2010, a apărut lucrarea cu acest titlu, care este atît o evocare a personalităţii preotului Vasile Bârsan, cît şi o evocare a unei lumi a satului românesc de acum aproape o sută de ani.

   

  Preotul Vasile Bârsan s-a născut în Inău-Sălaj şi a trăit între anii 1905-1990. Absolvent al Academiei Teologice Gherla, a slujit ca preot greco-catolic în satul Rus, comuna Dumbrăviţa, între anii 1932-1949.

   

  A fost căsătorit cu Elvira Berinde, fiică de preot din Seini, nepoata lui Alexiu Berinde, preot-arhitect, memorandist apropiat lui Vasile Lucaciu şi lui George Pop de Băseşti. Preotul Vasile Bârsan a scris lucrarea "Istoricul Parohiei Rus-Şindreşti, compus de preotul Vasile Bârsan (Rus-rirus=rural, sătesc, sat, cuvânt latinesc)".

   

  Plecînd de la "compunerea" preotului Bârsan, un tînăr din Rus, adică Alexandru Iftene Abrihan, absolvent al Universităţii de Nord Baia Mare, Facultatea de Litere, Specializarea Teologie Greco-Catolică Pastorală, şi-a făcut lucrarea de licenţă pe baza scrierilor preotului Bîrsan. Iată că lucrarea de licenţă s-a tipărit şi sub forma acestei cărţi, a cărei copertă o reproducem.

   

  Tipărirea cărţii s-a făcut prin grija şi cheltuiala lui Mircea Bârsan din Baia Mare, nimeni altul decît fiul preotului Vasile Bârsan.

   

  sursa : www.graiul.ro

   


   

  Un preot cît un rege - preotul Vasile Barsan

   

  In www.graiul.ro a aparut in data de 16.07.2010 un articol despre preotul Vasile Barsan care a slujit in parohia Rus si Sindresti intre 1932-1949.

   

  Despre personalitatea preotului greco-catolic Vasile Bârsan (născut în Inău-Sălaj, 1905-1990), cotidianul nostru a publicat mai multe articole.

   

  Absolvent al Academiei Teologice Gherla, a slujit ca preot în satul Rus, comuna Dumbrăviţa, între anii 1932-1949, şi a fost căsătorit cu Elvira Berinde, fiică de preot din Seini, nepoata preotului-arhitect Alexiu Berinde, cel care s-a deplasat la Viena în grupul memorandiştilor, prieten cu Vasile Lucaciu şi cu George Pop de Băseşti.

   

  Între multiplele sale preocupări pentru ridicarea vieţii spirituale şi materiale a rusenilor, preotul Vasile Bârsan a întocmit, pe o sută de pagini, "Istoricul Parohiei Rus-Şindreşti, compus de preotul Vasile Bârsan (Rus-ruris=rural, sătesc, sat, cuvânt latinesc)".

   

  Cuvintele arhaice, caligrafia îngrijită, elegantă, în stilul acelor ani, dar şi conţinutul textului indică o personalitate puternică, un om sîrguincios şi onest, cu sufletu-i bun şi duios, pătruns de un românism adevărat. Din debutul monografiei sale, m-a fascinat povestea numelui satului Rus.

   

  Din bătrîni a venit vorba că, pe actuala vatră a satului Rus, erau topitoriile de aur ale unui proprietar numit Rus. De cîte ori muncitorii mergeau la lucru, ei spuneau "Mergem la Rus". În jurul topitoriei, oamenii au prins a-şi face case, între Dealul Comorii (alt nume fascinant) şi pîrîul Chechişel.

   

  Pe-atunci, rusenii aveau un drapel al satului, pe care-l scoteau la evenimente mari. Deşi a fost păstrat multe sute de ani cu sfinţenie, drapelul a dispărut şi rusenii şi azi îl caută. Rusenii "sunt numai români, de statură mijlocie, în general frumoşi şi bine făcuţi. Religioşi, isteţi, cu minte ageră.

   

  Mulţi erau aplecaţi spre zugrăveală, sculptură, desemn." Şi uite aşa, ca într-o poveste, ilustrul preot trimite spre noi această scriere, adevărat filon de aur despre o lume care, altfel, ar fi rămas necunoscută.


  Am revenit asupra personalităţii preotului Vasile Bârsan, deoarece se află, acum, în centrul unui eveniment editorial. Un fiu al satului Rus, Alexandru Iftene Abrihan, recent absolvent al Universităţii de Nord Baia Mare, Facultatea de Litere, specializarea Teologie Greco-Catolică Pastorală, şi-a întocmit lucrarea de licenţă sub titlul "Scrierile părintelui Vasile Bârsan", lucrare în care a cuprins şi texte, la temă, publicate în "Graiul Maramureşului".

   

  Iar lucrarea de licenţă a tînărului din Rus a fost tipărită şi sub forma unei cărţi, la Editura "Zestrea" Baia Mare/2010, prin îngrijirea şi cheltuiala lui Mircea Bârsan, nimeni altul decît fiul preotului Bârsan. Atît de mult este apreciat şi azi de localnici preotul Vasile Bârsan, încît Mitruţ din Rus a afirmat că preotul Bârsan a fost, pentru Rus, ca şi Carol I pentru România.

   

  sursa : www.graiul.ro